英威达2011设计师沙龙“从头解读:时代的标记”深圳站落幕

vwin德赢体育app-手机版下载    2022-05-12

英威达2011设计师沙龙“从头解读:时代的标记”深圳站落幕

编纂:Elena 伍星

2011年11月30日晚 ,由INVISTA英威达主理,美国《室内设计》中文版杂志协办的色采风行趋向之“从头解读:时代的标记”设计师沙龙勾当在深圳鹊尔斯酒窖华彩落幕 。

INVISTA英威达作为全世界最年夜的综合纤维以及聚合物公司之一,以及全世界年夜大都的地毯品牌都有着精良的互助瓜葛 ,经由过程其专业的行业研究阐发及宏不雅的视角对于2011年的色采风行趋向举行了阐发。

INVISTA纤维参谋王艺女士举行了题为“从头解读:时代的标记”的主题演讲,为设计师带来了来自全世界的前瞻性的思索以及对于色采趋向的泉源及设计趋向的更多切磋,让设计师们收益颇多。

勾当时期还摆设了葡萄酒品酒常识解说 ,出色的花式调酒演出赢来掌声不停 。出格筹谋的创意DIY环节,将勾当氛围推向飞腾。设计师们用Antron® 以及NOUVENTTM 品牌的尼龙地毯纱线为主材,经由过程剪裁、粘贴等工艺 ,在油画板上完成自立创意设计以及建造。建造现场氛围强烈热闹 ,设计师们的灵感创意无穷伸张,不仅云云,列位设计师都很是愿意以及各人一路分享本身的构想 、创意 ,作品包含万象、情势富厚:含有可收受接管身分的Antron® 尼龙地毯纱线被广泛运用在表现了环保、绿色的作品中;“色采富厚”这一Antron® 尼龙地毯纱线的特色,也被设计师们揭示的极尽描摹 。作品“虎魄”将Antron®地毯纱线比方为葡萄,夸大使用安特强纱线制造的地毯 ,就如选用上等葡萄制成的葡萄酒,醇美 、莹润,色味俱佳 !作品“邂逅的夸姣”用极其简朴的线条,表达人与人、某人与事的机遇:订交、平行或者交融…这个作品,是今天演讲的色采趋向中的“都市简约主义”气势派头的完善表现 ,同时,英威达公司但愿:经由过程今天这个勾当,设计师以及Antron®品牌 ,毫不再是平行线的瓜葛,而是更多的订交以及交融,更多的交流以及促成 ,“邂逅的夸姣” ,将带来更多的出色。

这次勾当在设计师们开心的笑声中落下帷幕,设计师们纷纷将作品赠予给主理方――INVISTA英威达公司,INVISTA英威达公司暗示 ,将会保留这些贵重的作品,并在此后的其他勾当中以及更多的业内子士分享。

演讲佳宾

设计师聚首

产物纱线

产物纱线球

纤维参谋

花式调酒演出

设计师作品1

设计师作品2

关于英威达

英威达是全世界最年夜的聚合物以及纤维综合出产商之一,重要出产尼龙 、氨纶、和涤纶等纤维产物 。公司营业笼罩面普遍全世界20余个国度 。英威达的全世界营业依附对于市场的深切相识、技能的改进 、和享誉全世界的知名品牌以及牌号组合 ,为客户提供超卓的价值。英威达知名品牌与注册牌号包孕:ADI-PURE® 、ANTRON®、AVORA®、C12™ 、COMFOREL®、COOLMAX®、CORDURA® 、CORFREE®、DACRON®、DBE® 、DYTEK®、FRESHFX™、LYCRA® 、PERFORMA™、POLARGUARD®、POLYSHIELD® 、POLYCLEAR® 、SOLARMAX®、STAINMASTER®、SUPPLEX® 、SUPRIVA®、TACTEL®、TACTESSE® 、TERATE®、TERATHANE® 和THERMOLITE®。

更多信息,请拜候英威达官方网站:www.INVISTA.com; www.antron.net

vwin德赢体育app-手机版下载
【读音】:

biān zuǎn :Elena wǔ xīng

2011nián 11yuè 30rì wǎn ,yóu INVISTAyīng wēi dá zhǔ lǐ ,měi guó 《shì nèi shè jì 》zhōng wén bǎn zá zhì xié bàn de sè cǎi fēng háng qū xiàng zhī “cóng tóu jiě dú :shí dài de biāo jì ”shè jì shī shā lóng gōu dāng zài shēn zhèn què ěr sī jiǔ jiào huá cǎi luò mù 。

INVISTAyīng wēi dá zuò wéi quán shì jiè zuì nián yè de zōng hé xiān wéi yǐ jí jù hé wù gōng sī zhī yī ,yǐ jí quán shì jiè nián yè dà dōu de dì tǎn pǐn pái dōu yǒu zhe jīng liáng de hù zhù guā gě ,jīng yóu guò chéng qí zhuān yè de háng yè yán jiū chǎn fā jí hóng bú yǎ de shì jiǎo duì yú 2011nián de sè cǎi fēng háng qū xiàng jǔ háng le chǎn fā 。

INVISTAxiān wéi cān móu wáng yì nǚ shì jǔ háng le tí wéi “cóng tóu jiě dú :shí dài de biāo jì ”de zhǔ tí yǎn jiǎng ,wéi shè jì shī dài lái le lái zì quán shì jiè de qián zhān xìng de sī suǒ yǐ jí duì yú sè cǎi qū xiàng de quán yuán jí shè jì qū xiàng de gèng duō qiē cuō ,ràng shè jì shī men shōu yì pō duō 。

gōu dāng shí qī hái bǎi shè le pú táo jiǔ pǐn jiǔ cháng shí jiě shuō ,chū sè de huā shì diào jiǔ yǎn chū yíng lái zhǎng shēng bú tíng 。chū gé chóu móu de chuàng yì DIYhuán jiē ,jiāng gōu dāng fēn wéi tuī xiàng fēi téng 。shè jì shī men yòng Antron® yǐ jí NOUVENTTM pǐn pái de ní lóng dì tǎn shā xiàn wéi zhǔ cái ,jīng yóu guò chéng jiǎn cái 、zhān tiē děng gōng yì ,zài yóu huà bǎn shàng wán chéng zì lì chuàng yì shè jì yǐ jí jiàn zào 。jiàn zào xiàn chǎng fēn wéi qiáng liè rè nào ,shè jì shī men de líng gǎn chuàng yì wú qióng shēn zhāng ,bú jǐn yún yún ,liè wèi shè jì shī dōu hěn shì yuàn yì yǐ jí gè rén yī lù fèn xiǎng běn shēn de gòu xiǎng 、chuàng yì ,zuò pǐn bāo hán wàn xiàng 、qíng shì fù hòu :hán yǒu kě shōu shòu jiē guǎn shēn fèn de Antron® ní lóng dì tǎn shā xiàn bèi guǎng fàn yùn yòng zài biǎo xiàn le huán bǎo 、lǜ sè de zuò pǐn zhōng ;“sè cǎi fù hòu ”zhè yī Antron® ní lóng dì tǎn shā xiàn de tè sè ,yě bèi shè jì shī men jiē shì de jí jìn miáo mó 。zuò pǐn “hǔ pò ”jiāng Antron®dì tǎn shā xiàn bǐ fāng wéi pú táo ,kuā dà shǐ yòng ān tè qiáng shā xiàn zhì zào de dì tǎn ,jiù rú xuǎn yòng shàng děng pú táo zhì chéng de pú táo jiǔ ,chún měi 、yíng rùn ,sè wèi jù jiā !zuò pǐn “xiè hòu de kuā jiāo ”yòng jí qí jiǎn pǔ de xiàn tiáo ,biǎo dá rén yǔ rén 、mǒu rén yǔ shì de jī yù :dìng jiāo 、píng háng huò zhě jiāo róng …zhè gè zuò pǐn ,shì jīn tiān yǎn jiǎng de sè cǎi qū xiàng zhōng de “dōu shì jiǎn yuē zhǔ yì ”qì shì pài tóu de wán shàn biǎo xiàn ,tóng shí ,yīng wēi dá gōng sī dàn yuàn :jīng yóu guò chéng jīn tiān zhè gè gōu dāng ,shè jì shī yǐ jí Antron®pǐn pái ,háo bú zài shì píng háng xiàn de guā gě ,ér shì gèng duō de dìng jiāo yǐ jí jiāo róng ,gèng duō de jiāo liú yǐ jí cù chéng ,“xiè hòu de kuā jiāo ”,jiāng dài lái gèng duō de chū sè 。

zhè cì gōu dāng zài shè jì shī men kāi xīn de xiào shēng zhōng luò xià wéi mù ,shè jì shī men fēn fēn jiāng zuò pǐn zèng yǔ gěi zhǔ lǐ fāng ――INVISTAyīng wēi dá gōng sī ,INVISTAyīng wēi dá gōng sī àn shì ,jiāng huì bǎo liú zhè xiē guì zhòng de zuò pǐn ,bìng zài cǐ hòu de qí tā gōu dāng zhōng yǐ jí gèng duō de yè nèi zǐ shì fèn xiǎng 。

yǎn jiǎng jiā bīn

shè jì shī jù shǒu

chǎn wù shā xiàn

chǎn wù shā xiàn qiú

xiān wéi cān móu

huā shì diào jiǔ yǎn chū

shè jì shī zuò pǐn 1

shè jì shī zuò pǐn 2

guān yú yīng wēi dá

yīng wēi dá shì quán shì jiè zuì nián yè de jù hé wù yǐ jí xiān wéi zōng hé chū chǎn shāng zhī yī ,zhòng yào chū chǎn ní lóng 、ān lún 、hé dí lún děng xiān wéi chǎn wù 。gōng sī yíng yè lóng zhào miàn pǔ biàn quán shì jiè 20yú gè guó dù 。yīng wēi dá de quán shì jiè yíng yè yī fù duì yú shì chǎng de shēn qiē xiàng shí 、jì néng de gǎi jìn 、hé xiǎng yù quán shì jiè de zhī míng pǐn pái yǐ jí pái hào zǔ hé ,wéi kè hù tí gòng chāo zhuó de jià zhí 。yīng wēi dá zhī míng pǐn pái yǔ zhù cè pái hào bāo yùn :ADI-PURE®、ANTRON®、AVORA®、C12™、COMFOREL®、COOLMAX®、CORDURA®、CORFREE®、DACRON®、DBE®、DYTEK®、FRESHFX™、LYCRA®、PERFORMA™、POLARGUARD®、POLYSHIELD®、POLYCLEAR®、SOLARMAX®、STAINMASTER®、SUPPLEX®、SUPRIVA®、TACTEL®、TACTESSE®、TERATE®、TERATHANE® hé THERMOLITE®。

gèng duō xìn xī ,qǐng bài hòu yīng wēi dá guān fāng wǎng zhàn :www.INVISTA.com; www.antron.net

发表评论